середа, 1 квітня 2015 р.

Тема: Життя і творчість М. Старицького. Багатогранність діяльності. Історико-романтична повість «Оборона Буші». Пригодницький сюжет, драматизм, багатопроблемність, антимілітаристське спрямування
Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст, проблематику та особливості твору; розвивати навички цілісного сприйняття великого твору, вміння виділяти головне й деталі, коментувати їх, висловлювати власні судження; виховувати патріотизм, пошану до героїчного минулого нашого народу.
Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього, історичні карти, краєвиди сучасного Поділля.
Теорія літератури: історико-романтична повість, проблематика, сюжет.
Хід уроку
I. Мотивація навчальної діяльності школярів
Вступне слово вчителя.
ІІ. Оголошення теми й мети уроку
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Повідомлення учня.
(Учень розповідає про історичну основу твору.)
2. Обмін враженнями щодо прочитаного.
IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу
1. Складання таблиці.
• Заповнивши таблицю, доведіть, що цей твір — історико-романтична повість.
Повість
Історична
Романтична
Середній за розміром епічний твір; кілька сюжетних ліній; кілька головних героїв; розлогі описи,докладні характеристики
Побудована на історичних фактах, подіях; змальовані реальні історичні особи (Потоць-кий, Чарнецький, Бо-гун, Лянцкоронський); зображено події далекого минулого
Незвичайні герої, обставини; сильні, вольові персонажі, здатні до самопожертви заради батьківщини й кохання; зв’язок з усною народною творчістю, інтерес до національної історії, національних героїв
  2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
• Визначте проблематику твору. Орієнтовні відповіді
— Патріотизм, служіння вітчизні і зрада;
— братовбивчі війни;
— кохання;
— самопожертва;
— життя і смерть та ін.
3. Проблемні завдання та запитання до учнів.
— Порівняйте реальні історичні факти із зображеними в повісті. Чому письменник вивів у творі Орисю як дочку, а не як дружину сотника Завісного? (Письменник хотів показати зв’язок поколінь. Патріотичними почуттями були перейняті всі — від старих (кобзар, бабуся), козаків, до жінок та дітей.)
V. Закріплення знань, умінь та навичок
VI. Підбиття підсумків уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».
• Продовжіть речення.
«Повість на мене справила враження …»
 «Нашим сучасникам треба мати на увазі, що …»
VII. Домашнє завдання
Вміти аналізувати повість, характеризувати героїв.
Тема: М. Старицький. Повість «Оборона Буші». Образи та символи, художні особливості характеротворення, функції картин природи
Мета: допомогти учням усвідомити значення реалістичних та символічних образів твору, особливості характеротворення, функції картин природи; розвивати навички аналізу епічного твору, характеристики персонажів, вміння порівнювати образи, зіставляти різні явища та поняття; виховувати тверді принципи, стійкість у життєвих незгодах, громадянські та патріотичні почуття.
Обладнання: портрет письменника, видання твору, ілюстрації до нього.
Теорія літератури: образи-символи, засоби характеротворення, романтичний пейзаж.
Хід уроку
I. Мотивація навчальної діяльності школярів
Вступне слово вчителя.
ІІ. Оголошення теми й мети уроку
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Літературний диктант.
1) Коли відбуваються події повісті М. Старицького «Оборона Буші»? (Восени 1654 року.)
2) Чиїм володінням був раніше замок «Орлине гніздо» в Буші? (Роду польських шляхтичів Чарнецьких.)
3) Від кого й чому велася оборона Буші? (Від поляків, які хотіли повернути свої володіння й помститися.)
4) Чий це портрет: «.Струнка постава. Здається легесенькою, прозорою. Вродливого личенька риси й елегантні, й шляхетні; в чорних, стиснутих бровах криється непорушна воля й відвага»? (Орисі.)
5) Хто керував обороною Буші? (Сотник Завісний.)
6) Кому доручили очолювати оборону замку? (Дочці сотника Орисі.)
7) Хто така Катря? (Подруга Орисі, дружина хорунжого.)
8) Ким для Орисі був Антось Корецький? (Названим братом, коханим.)
9) Яку таємницю довірив отець Василь Орисі? (Що під церквою — пороховий погріб.)
10) Як після переходу на бік шляхти Антось зустрівся з Ори-сею? (Приїхав парламентером.)
11) Як чинили козаки, потрапивши в безвихідь, в оточення ворогів? (Убивали одне одного.)
12) Чим закінчується твір? (Орися підриває фортецю із собою, коханим, захисниками та ворогами.)
IV. Формування вмінь та навичок учнів
1. Слово вчителя.
2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».
• Спробуймо визначити, в чому полягає антимілітаристське спрямування повісті М. Старицького «Оборона Буші».
Орієнтовні відповіді
— Детально виписані батальні сцени, змальовано, як молоді, дужі люди гинуть, страждають і мучаться, як руйнуються сім’ї, нехтуються всі почуття.
— Показується безглуздя війни, її антигуманна сутність, пов’язана з людськими вадами, аморальністю.
— Автор наполягає на тому, що війна з боку загарбників несправедлива, люди змушені захищати рідну оселю, своїх близьких.
3. Робота над характеристикою героїв.

ukrainska_literatura_10_klass_22
4. Проблемні запитання та завдання учням.
1) Якими прийомами характеротворення користується автор для такого яскравого змалювання героїв у повісті?
Орієнтовні відповіді
— прийом контрасту (оборонці — позитивні, загарбники — негативні);
— широке використання описів (портретні характеристики, інтер’єр, пейзаж);
— образи статичні, вже сформовані;
— романтичне забарвлення персонажів (незвичайні герої за незвичайних обставин).
2) Крім звичайних образів, у повісті М. Старицького є й образ-символ. Назвіть його. (Це образ Ісуса Христа, який прийняв мученицьку смерть за людей.)
5. Робота з текстом.
• Знайдіть у повісті пейзажі й проаналізуйте їх.
1) «Сонце, сідаючи за гору по той бік Дністра, проглянуло з-поза хмар на хвилину і останнім променем попрощалось з землею; він спалахнув жарким полум’ям на високім хресті і полинув, згасаючи, до високостей темрявих».
2) «Холодне, беззоряне небо…. Невідмовне, глухе; чорна хмара грізно здіймалась зі сходу, і в неосяжній пітьмі миготіли лишень блискавиці далеких пожарищ….»
3) «Тихий літній вечір. На заході гасне поволі рожевистий світ».
4) «Яскраве літо і спека. Розжеврене небо безхмарне високо знялось у безодній блакиті. Вітер ані шелесне; буйне жито своє стигле колосся до землі клонить, мов проситься на спочинок у снопи…»
Орієнтовні відповіді
Перший і другий пейзажі підкреслюють тривожний стан людей перед нападом ворогів, їхні передчуття. Природа ніби пророкує трагічні події. Другий і третій пейзажі подаються перед розповіддю про щасливе дитинство Орисі в батьківському домі; про повноту щастя закоханої дівчини.
V. Закріплення знань, умінь та навичок
VI. Підбиття підсумків уроку
Гра «Займи позицію».
Твір М. Старицького «Оборона Буші» мене вразив
ukrainska_literatura_10_klass_23
VII. Домашнє завдання
Підготуватися до тематичної контрольної роботи «Творчість І. Карпенка-Карого, М. Старицького».1 коментар:

  1. Sands Casino, Hotel & Spa
    Sands Casino, Hotel & Spa in Paradise, Nevada. Click kadangpintar here to find out about our งานออนไลน์ restaurants, games, Sands Casino Hotel & Spa 샌즈카지노 in Paradise, Nevada.

    ВідповістиВидалити